• StraightShaper frontplade

Tekst: Frank Ulstrup

Smart internetdeling hitter

Uden at blokere eller nedprioritere f.eks. YouTube eller Facebook, giver StraightShaper alle brugere af en bredbåndsforbindelse hurtigt internet.

Problemet er kendt, udbredt og frygtet: Når mange brugere skal dele den samme bredbåndsforbindelse, er det ikke ualmindeligt, at én eller flere personer er på f.eks. YouTube eller Facebook og dermed lægger beslag på størstedelen af  bredbåndsforbindelsen. Resultatet er ofte, at de resterende brugere efterlades med en langsom, eller i værste fald en helt blokeret internetforbindelse. Spørger man de to amerikanske IT-giganter Cisco og Allot er løsningen på det problem at nedprioritere eller helt blokere for de sider, der er kendt for at lægge beslag på store dele af båndbredden. Allot markedsfører f.eks. løsningen NetEnforcer, der gør det muligt for den enkelte organisation at blackliste en række websteder og dermed frigive kapacitet på nettet.

Den løsning fungerede fint indtil for få år siden. Men i takt med, at tjenester som YouTube og Facebook benyttes mere og mere i undervisning og i erhvervslivet, er metoden kommet til kort, forklarer sales manager fra SmartShare Systems, Henrik Güsmer-Riggelsen. – For fem år siden var det let at sige, at man ikke ville have YouTube på sit netværk, men i dag, hvor alt er smeltet sammen, og tjenesten bruges professionelt i snart sagt alle sammenhænge, er det ikke så enkelt længere. Af samme grund har virksomheden over de seneste år oplevet en markant stigende efterspørgsel på dens såkaldte StraightShaper.

Enheden tager udgangspunkt i, hvor mange brugere, der er aktive på netværket, og tildeler dem hver især en ligelig andel af kapaciteten. Den større retfærdighed har store fordele, siger Henrik Güsmer-Riggelsen. – Vi har bl.a. hjulpet mere end 200 uddannelsesinstitutioner, hvor eleverne f.eks. ikke kunne komme på nettet eller ind på de rette tjenester i eksamenssituationer. Det samme gør sig gældende i forhold til virksomheder, hvor problemet også er udtalt. I dag er det jo ikke unormalt, at man har to-tre elektroniske enheder med sig på jobbet, som hver især kræver en del af båndbredden. Det er vanvittigt irriterende, når kapaciteten ikke er tilstede, og desværre resulterer det også ofte i store omkostninger for virksomheden.

Men selvom SmartShare Systems kan bryste sig af at være de eneste i verden, der kan fordele en bredbåndsforbindelse ligeligt mellem brugerne, kan der stadig være behov for at prioritere eller blokere visse dele af internettet, siger Henrik Güsmer-Riggelsen. – Der kan sagtens være andre grunde til, at man gerne vil lukke ned for visse kategorier, og derfor sameksisterer vi fint med de mere traditionelle løsninger fra virksomheder som Cisco og Allot.

Den traditionelle applikationsprioritering fra virksomheder som Cisco og Allot, hvor visse dele af internettet blokeres, er ofte en tidskrævende opgave. Udover den rent tekniske installation vil man løbende skulle spørge samtlige brugere om, hvilke dele af internettet, der er væsentlige for dem.