• IT ansvarlig Steffen Herskind Niels Brock ved netværksskab og peger på en SmartShare

SmartShare giver eleverne frihed

Med et gennemsnit på 4500 enheder på nettet om dagen er et hurtigt og stabilt internet kritisk for en stor uddannelsesinstitution. Med SmartShare StraightShaper har Niels Brock et stabilt internet, som giver brugerne hurtige svartider selv med et internet, som er åbent for alle og hvor alt er tilgængeligt.

Med cirka 4000 elever og 400 lærere fordelt over fire lokationer er det vigtigt, at internettet er hurtigt og kører stabilt, men særligt fildelingstjenester, som ligger og kører i baggrunden på elevernes pc’er, kan resultere i lange svartider og forstyrrende afbrydelser i dagens undervisning.

”Her på Niels Brock har vi valgt, at det skal være hurtigt og nemt for eleverne at komme på nettet. Derfor er vores net helt åbent. Alle kan koble sig på, og alt på nettet er tilgængeligt for alle. Det fungerer rigtig godt, men giver os naturligvis også nogle udfordringer,” smiler it-chef Steffen Herskind.

”Det siger sig selv, at der er mange aktive brugere på en skole. Eleverne har gang i chats, sms’er, Facebook, YouTube, e-læring og desværre, BitTorrent programmer, som ligger og kører i baggrunden.”

StraightShaper 8000 i et serverrack på Niels Brock

Vi fandt SmartShare StraightShaper 8000 bag ved nogle af de 800 kabler, som forbinder skolens netværk. Det er den med det grønne display.

”På skolen havde vi tidligere et system, hvor vi manuelt kunne lukke for adgangen til forskellige websider, blandt andet adgangen til forskellige fildelingstjenester, som reducerer hastigheden på internettet. Men da vi opgra-derede vores linje fra en 500 Mbit/s til en 1 Gbit/s, krævede det en opgradering af vores system, som ganske enkelt var for dyr, og vi måtte finde et alternativ,” fortæller Steffen Herskind.

”Løsningen fandt vi i SmartShare StraightShaper 8000, som fordeler båndbredden til brugerne på en helt anden måde end den traditionelle, hvor den der bruger mest, sluger mest.”

SmartShare fordeler båndbredden ligeligt og dynamisk imellem alle brugerne på nettet uanset datamængde. Så får alle brugerne hurtige svartider. Fildelingstjenester er derfor ikke længere et problem. Og prisen på SmartShare er endda meget rimelig.” Alligevel har Niels Brock valgt at sætte et filter op i SmartShare StraightShaperen, så de kan ”fange” brugerne af fildelingstjenesterne.

Elever har frihed under ansvar med SmartShare
På Niels Brock skal det altså være let at komme på nettet, og med SmartShare StraightShaperen kan skolen give brugerne adgang til alt, uden at det forsinker andre brugere. Men ledelsen har mere på hjertet.

”Vi vil gerne adfærdsregulere vores brugere så de bliver ansvarlige internetbrugere – også efter at de har afsluttet deres uddannelse her hos os,” forklarer Steffen Herskind. ”Nye elever får en introduktion til skolens it-systemer og -politik. Det bliver også indskærpet, at selvom de kan få adgang til alt på nettet, er brugen af ulovlige fildelingstjenester ikke tilladt på skolen. De elever, som alligevel forsøger sig med BitTorrent og lignende programmer, bliver fanget i vores StraightShapers filter, og de oplever en meget langsom internetforbindelse.”

“Eleverne synes selvfølgeligt, at det er træls, at de ikke kan downloade film i skoletiden. Når vi så tager os en snak med dem, forstår de jo godt, at det ikke er rimeligt, at deres medstuderende oplever en forringet undervisningssituation, fordi de skal se den nyeste biograffilm på deres computer.”

“Fildelingstjenester er ikke længere et problem. Og prisen på SmartShare er endda meget rimelig”

Steffen Herskind, it-chef, Niels Brock