Skal din skole afholde digital eksamen?

I løbet af marts 2017 deltager over 100 skoler i afprøvningen af Netprøver.dk. De gymnasiale lederforeninger og undervisningsministeriet er blevet enige om at bruge det fælles system til at effektivisere processerne ved de centralt stillede skriftlige prøver og de store skriftlige opgaver, og der kommer hele tiden flere skoler til. Måske skal din skole afholde eksamen? Få nogle gode råd her.

Gør eleverne trygge
Skoler, hvor eleverne allerede nu skal afholde den skriftlige eksamen digitalt, ved, hvor kritisk det er, at alle deres elever kan aflevere til tiden og, at der ikke sker fejl eller nedbrud på nettet.

Hvis I vil give jeres elever den bedst mulige eksamenssituation, hvor de kan føle sig trygge ved, at de kan få afleveret deres opgaver til tiden, skal I først og fremmest have styr på jeres netværk og være sikre på at det kan klare den store belastning i en eksamenssituation.

Få nogle gode råd til, hvordan i kan forberede jer på den digitale eksamen.

Få styr på dit netværk med StraightShaper Educational
En SmartShare StraightShaper Educational fordeler, ved hjælp af en patenteret teknologi, båndbredden på en måde, hvor alle brugerne med garanti kan komme på nettet.


Mange skoler har allerede i dag valgt at gøre SmartShare StraightShaper Educational til en del af deres netværk. Selv på skoler med internetforbindelser på 1 Gbit/s, bliver det mere og mere almindeligt at møde en SmartShare StraightShaper Educational. De skoler er rigtig godt rustet til at imødegå de nye digitale eksaminer, fordi de med garanti kan levere adgang til internettet for eleverne. Dermed behøver de ikke spekulere i nødprocedurer eller en plan B, som alt andet lige, vil skabe unødige gener for de i forvejen pressede eksamenselever.


Med en SmartShare StraightShaper Educational vil jeres skole også være rustet til at håndtere digitalisering i både i dag og i fremtiden.

Få et tilbud
Jeres it leverandør kan installere en SmartShare StraightShaper Educational for jer. Ring til jeres it leverandør og få et tilbud eller find en SmartShare forhandler her.

SmartShare – Internet you can rely on

SmartShare Systems A/S

Vigtige datoer
Netprøver.dk vil være fuldt implementeret til sommer terminerne 2018. I kan stadig nå at teste systemet, inden digitale prøver bliver obligatoriske. Nedenstående viser projektets prøveforløb:

8. marts 2017 – Generalprøve på prøveform og teknisk opsætning.
15. marts 2017 – har involverede skoler generalprøve på det fulde system
1. juli 2017 – afsluttes Netprøver.dk projektet med prøveafviklingen version 2017.5
1. juni 2018 – vil Netprøver.dk være fuldt implementeret