SmartShare StraightShaper klar til UNI•Login

Nu er din SmartShare StraightShaper klar til UNI•Login. Brug din SmartShare til at styre adgangen til skolens wi-fi, når brugerne logger sig på det trådløse netværk med deres UNI•Login. Mange uddannelsesinstitutioner har benyttet UNI•Radius, men nu kan en tilsvarende og forbedret RADIUS service tilkøbes din SmartShare StraightShaper Educational.

De fleste elever i skolerne i dag har et UNI•Login, som er en unik kode, der identificerer hver enkel elev. UNI•Login bruges allerede i dag til at give eleverne adgang til de programmer som skolen stiller til rådighed for dem.

Med SmartShare RADIUS med UNI•Login får skolen styr på, hvem som er på netværket og mulighed for at spore brugere med uhensigtsmæssig adfærd, fx ved digital mobning eller mistanke om eksamenssnyd eller ulovligheder.

Løsningen er lokal, og virker også uden at der er adgang til Internettet. Derfor vil eleverne altid have adgang til skolens netværk og få en hurtig svartid på indlogning.

Frigør it-ressourcer til andre opgaver!
SmartShare RADIUS med UNI•Login er nem at aktivere og kræver ingen it-administration. Det er muligt at tildele forskellige netværksrettigheder for gæster, lærere og elever, evt. opdelt efter klassetrin.

SmartShare UNI•Login til netværket har mange fordele, fx:

 • Automatisk synkronisering af skolens aktuelle liste af brugere og opdaterede passwords fra den centrale UNI•Login database hos STIL
 • Kræver den ikke installation af certifikater eller andre indgreb i brugernes udstyr, så der vil ikke være problemer forbundet med elever og lærere som kommer med egne computere og tablets (BYOD)
 • Giver mulighed for at brugernes færden på skolens internetforbindelse kan spores tilbage til den enkelte elev, fx i forbindelse med digital mobning eller mistanke om eksamenssnyd eller ulovligheder
 • Forhindrer, at uvedkommende kan logge på skolens wi-fi og misbruge skolens internetforbindelse

Men vi har allerede en serverbaseret løsning?
I forhold til en server-baseret løsning er SmartShare RADIUS med UNI•Login mere stabil, og der kan være mange penge at spare:

 • Løsningen kræver ingen server, hverken lokalt eller hostet i et datacenter
 • Hvis skolen har en server, der kun tjener som RADIUS-server, kan serveren slukkes, og alle serveromkostningerne spares
 • Ingen driftsforstyrrelser eller servernedbrud
 • Ingen omkostninger til vedligehold og opdateringer af selve serveren, fx løbende Windows- og antivirus-opdateringer
 • Ingen omkostninger og problemer med anvendelse, vedligehold og opdateringer af de særlige programmer/scripts til synkronisering fra STIL’s UNI•Login-database til serveren

Hvad så med en cloud-baseret løsning?
Også i forhold til en cloud-baseret eller hostet løsning er SmartShare RADIUS med UNI•Login mere stabil:

 • Brugerne oplever, at det er hurtigere og mere stabilt at logge på wi-fi, fordi adgangskontrollen (dvs. RADIUS-kommunikationen) forbliver på lokalnettet, og ikke skal via internettet ud til et fjerntliggende datacenter og tilbage igen
 • Brugerne har ingen problemer med wi-fi adgangen, hvis cloud-servicen (eller den hostede server) svarer langsomt eller er nede, fx pga. DDoS-angreb, overbelastning, datacenternedbrud, planlagte systemopdateringer eller andet
 • Brugerne har ingen problemer med wi-fi adgangen, hvis skolens internetforbindelse midlertidigt er nede

Hvordan får jeg SmartShare RADIUS med UNI•Login?
SmartShare RADIUS med UNI•Login er et tilkøb til din SmartShare StraightShaper Educational løsning så, hvis du allerede har en i dit netværk, kræver det kun et opkald til din SmartShare forhandler for at komme i gang.

Hvis du ikke har en SmartShare StraightShaper Educational
Kontakt en forhandler og hør om fordelene. Udover SmartShare RADIUS med UNI•Login sikrer den nemlig et stabilt netværk, uden klumper, hvor alle elever og lærere kan fokusere på læring i undervisningen, fordi nettet bare virker!

Er du stadig i tvivl?
Hos SmartShare Systems er vi overbeviste om, at en SmartShare StraightShaper også vil være en gevinst for din skole. Derfor vil vi gerne låne dig en, du kan afprøve på dit eget netværk, så du kan mærke forskellen, inden du køber.

Få en SmartShare StraightShaper på prøve i 14 dage gennem en af vores forhandlere. Du kan se vores forhandlerliste her.