• StraightShaper frontplade

Fremtidssikret friskole

Frederiksberg Friskole har besluttet sig for at være på forkant med fremtiden. Nu har de tidoblet deres båndbredde, koblet en SmartShare StraightShaper 4000 til deres netværk og er klar til at undervise de digitale børn.

”Ingen af eleverne har været i stand til at lægge internettet ned her på Frederiksberg Friskole. Og det er ikke fordi, der har været uanede mængder af båndbredde – tværtimod! Vi har kun haft to 8 Mbit/s forbindelser, så det har slet ikke været muligt at downloade film eller andet, som kræver meget båndbredde,” fortæller Henning Wass, pedel og it-ansvarlig på Frederiksberg Lilleskole.

Med flere digitale læringsmidler og alle de muligheder der er for at inddrage viden fra nettet, er det blevet tid til et alvorligt eftersyn af skolens netværk. Henning Wass, som også underviser børnene i it på skolen er selvlært, og selv om han ved meget om it er samarbejdet med it konsulenten Sanders PC Service helt nødvendigt.

”Vi har fået fibernet, og har nu en 200/200 Mbit/s forbindelse. Vi er en skole med ca. 165 elever fra børnehave til 7. klasse og, hvis man regner med, at en stor del af eleverne har både en mobiltelefon og en bærbar computer eller iPad, så kan der være rigtig mange på nettet ad gangen.” Derfor anbefalede Sanders PC Service skolen, at få koblet en SmartShare StraightShaper 4000 til netværket. Men hvorfor det?

Båndbredde til alle
En masse båndbredde er sjældent godt nok, når der er mange brugere på nettet. De brugere, som sluger mest båndbredde fx når de streamer, downloader film eller bruger fildelingsprogrammer, får også mest båndbredde. Det får den konsekvens at andre brugere, oplever en dårlig og langsom internet forbindelse. Køber man mere båndbredde vil de enkelte båndbredde krævende brugere bare få endnu mere båndbredde til rådighed. De resterende brugere får stadig for lidt båndbredde, de vil opleve et ustabilt internet, og hvad gør man så?

Brugen af internettet på skolen mister sin faglige nytteværdi, hvis det ikke kan bruges effektivt i undervisningen.

SmartShare Systems A/S

Løsningen på problemet findes i selve fordelingen af båndbredden til brugerne og det er dér, SmartShare kan gøre en forskel. SmartShare fordeler den tilgængelige båndbredde ligeligt imellem alle de aktive brugere på nettet hele tiden. Det betyder, at alle aktive brugere får lige meget båndbredde til rådighed og dermed hurtige svartider. Mange brugere vil hurtigt blive færdige og den båndbredde, som nu er tilovers, vil igen blive fordelt mellem de aktive brugere på nettet. Sådan vil båndbredden dynamisk blive tildelt alle de aktive brugere og alle oplever et stabilt og hurtigt internet. Også de få båndbreddekrævende brugere vil opleve et hurtigt internet, men de kan ikke mere lægge nettet ned til gene for de mange andre brugere. Så det giver god mening for en skole at investere i en SmartShare. Elever er jo ofte både flittige og kreative internet forbrugere, men brugen af internettet på skolen mister sin faglige nytteværdi, hvis det ikke kan bruges effektivt i undervisningen.

Skolen i Skyen
”Det hele ligger oppe i Skyen,” tilføjer Henning Wass. ”Alle vores programmer, filer og administration ligger oppe i Skyen. Også vores server, så det gør det nemt for os.”

“Når vi får nye elever eller får nye programmer, underviser jeg vores elever i, hvordan de tilgår og bruger programmerne i Skyen.” Henning har følt sig godt vejledt takket være Sanders PC Service’s pædagogiske formidling af netværk og systemer.

Udgifterne til it er øget i forhold til tidligere, men nu kan både lærere og elever bruge digitale læremidler i undervisningen – uden afbrydelser.

– Frederiksberg Friskole huser 165 elever med et spor fra børnehave til 7. klasse
– De har en 200/200 Mbit/s og en SmartShare StraightShaper 4000 koblet til netværket
– Skolen har fået indlagt fibernet
– Server, programmer som skolen bruger samt fillagringsplads ligger i Skyen