Du får mere båndbredde, end hvad du tror er muligt

Et underligt regnestykke: 250 divideret med 500 er 5. Glem alt om, hvad du har lært i matematik. Du tror måske at 250 divideret med 500 er 0,5; men på en belastet internetforbindelse, der er styret med en SmartShare StraightShaper, kan man opleve en sjov form for matematik.

Med en SmartShare koblet på netværket kan en 100 % belastet forbindelse på 250 Mbit/s og ca. 500 aktive brugere give hver bruger på forbindelsen typisk op til 5 Mbit/s. Men hvordan det?

Helt fra internettets fødsel har man indbygget båndbreddestyring i protokollerne (TCP)
Denne båndbreddestyring havde til formål at sikre alle brugerne en ligelig andel af båndbredden, og det virkede fint i DOS-verdenen, hvor en computer kun kunne lave en ting ad gangen. Men med moderne hardwareplatforme, operativsystemer og browsere, der er optimerede til at parallelisere processer, bliver den indbyggede båndbreddestyring sat ud af kraft i praksis. Alligevel tildeles båndbredden stadig efter samme princip, hvor antagelsen er, at enheden kun kan lave én forespørgsel (ét flow) ad gangen. Så nu, hvor en enhed laver tusindvis af forespørgsler ad gangen, tildeles denne enhed altså båndbredde svarende til tusindvis af enheder i DOS. Godt for få, skidt for rigtig mange.

Så fordelingen af båndbredde på en ikke-reguleret internetforbindelse er langt fra demokratisk og fair, og når man ikke har en SmartShare til at styre internetforbindelsen, kan det være det vilde vesten og en kamp uden sidestykke at få adgang til båndbredden.

Læs også: Hvordan virker internettet.

Typisk vil 5-10 % af brugerne lægge beslag på op imod 90 % af båndbredden
Nu er det jo ikke sådan, at vi skal jage de 5-10 % og dunke dem oven i hovedet; for de er sandsynligvis slet ikke klar over, at de er en del af en gruppe, der suger båndbredden ud af nettet for alle andre brugere. Opgraderinger af apps og operativsystemer, baggrundssynkronisering mellem cloud-mapper og lokale mapper på flere enheder er bare nogle af de ting, der sker uden vores viden, og som bruger rigtig meget af vores båndbredde.

Små data bliver til store data
Et hverdags-eksempel på, hvor meget båndbredde vi hurtigt kan bruge, er når vi fx tager billeder med vores smartphone: Hver gang vi tager et billede med vores smartphone, bliver billedet gemt i telefonen i en app, der typisk er installeret på flere enheder. Måske deler vi billederne med resten af familien. Det billede, som vi lige har taget, fylder måske 3 MB, og bliver først sendt fra vores smartphone til en cloudtjeneste, som derefter fortæller alle abonnenterne på cloudtjenesten, at der er et nyt objekt, som er klar til at blive downloadet. Det ene billede på 3 MB kan nemt blive downloaded til 5 enheder, og dermed har billedet lige pludselig fyldt 15 MB på forbindelsen.

Regnestykket
Med en SmartShare StraightShaper koblet til netværket vil opdateringer, synkronisering og deling af fotos derimod ikke være et problem. Men hvordan det?

Svaret ligger primært i den unikke måde, som SmartShare StraightShaper fordeler og allokerer båndbredden til brugerne på. Husk på, at med en SmartShare kan 500 brugere på en 250 Mbit/s (fuldt belastet) forbindelse stadig typisk have op til 5 Mbit/s. Men hvordan hænger det mærkelige regnestykke sammen?

Som regel er det ikke alle 500 brugere, der samtidig har brug for den garanterede båndbredde, så når SmartShare hele tiden sikrer, at alle kommer til på skift, og at den tilgængelige båndbredde konstant bliver fordelt ligeligt imellem de aktive brugere, vil man, selv med 500 aktive og båndbredde-sultne brugere, kunne få ca. 5 Mbit/s per bruger.

Betegnelsen Mbit/s er et udtryk for den mængde bit der kan flyttes på et sekund. Det betyder, at når SmartShare StraightShaper hele tiden sikrer, at brugerne kommer til på skift, vil mange flere brugere hvert sekund få adgang til båndbredden. Det betyder også, at båndbredden per bruger bliver højere, at brugerne hurtigere får overført deres data, og derved frigiver mere båndbredde til resten af brugerne. Alle brugere sikres altså en markant bedre oplevelse, når en SmartShare StraightShaper kobles til netværket.